+90 252-656-2600

Sosyal Medyada Biz}

Hizmetler

SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

      Sicil Esnaf ve Sanatkar Sicili, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 67. Maddesi gereği ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde ve sadece il merkezinde, o ilin tümünü kapsayan ve il sınırları içinde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerin tutulduğu ve kamu güvenine haiz bir kayıt düzenidir.

     Esnaf ve sanatkar sicil işlemleri, 5362 sayılı Kanunun 68.Maddesi, Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunun 507 sayılı Kanunun sicile ilişkin hükümlerine aykırı olmayan ticaret siciline ilişkin 26 – 40 ıncı maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Odamız tarafından verilen hizmetler: 

Yeni Kayıt

Sicil Değişim

Vize

Terkin (İş Bırakma)