+90 252-656-2600

Sosyal Medyada Biz}

Yeni Kayıt

Sicil Yeni Kayıtları için istenen belgeler;

1)  Kimlik Fotokopisi (1 adet)
2)Adli Sabıka Kayıt Örneği (1 adet)
3) Odamızdan alınan İş Yeri Adres Tespit Yazısı Evrağı (İş yeri tapu fotokopisi)
4) Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
5) İkametgah ( Seyyar Üyeler İçin)
6) Vekaletname (Üye kendi değil ise)